เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำหรับปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

Share

ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปเข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีปเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565

ทำความรู้จัก “การศึกษาพุทธปัญญา” ร่วมพูดคุย ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง zoom appliaction สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีปได้ 2 รูปแบบ

1. แบบกลุ่มใหญ่ (รับฟังข้อมูลภาพรวมของโรงเรียนจากฝ่ายบริหาร คุณครู และนักเรียน)
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. ถึง 12.00 น.
2. แบบกลุ่มย่อย (สนทนากลุ่มเล็กแบบอบอุ่น ใกล้ชิด)
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น.

หมายเหตุ: ผู้ที่สามารถรับใบสมัครสอบคัดเลือกต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปัญญาประทีปแล้วเท่านั้น

สำรองที่นั่งแบบ online ได้ที่ :
https://forms.gle/4sbZsvKwHDc7rEGj6   หรือแสกน QR Code บนภาพ
วันนี้!! ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2565

สอบคัดเลือก: วันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลสอบ: วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะแจ้งรูปแบบการสอบให้ทราบในกิจกรรมเปิดบ้านปัญญาประทีป

สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกรับสมัครนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 095-612-2097 (ในเวลาทำการ)
email:  admission.pps@gmail.com