เกี่ยวกับเรา

มาร่วมเป็นพลังงาม


วิธีการสมัคร

โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู)
เลขที่ 162 หมู่ 12 บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130 (เขียนมุมซองว่า “สมัครงาน”)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-990-3404 หรือ 081-899-3205