ติดต่อเรา

โรงเรียนปัญญาประทีป

เลขที่ 162 หมู่ 12 บ้านหนองน้อย ซอยเมนะรุจิ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130