เกี่ยวกับเรา

สัปปายะแห่งการเรียนรู้

สัปปายะแห่งการเรียนรู้

 • พื้นที่การศึกษา
 • พื้นที่พักอาศัย
 • พื้นที่กีฬา
 • พื้นที่การเกษตร

พื้นที่การศึกษา

 • เจดีย์และศาลาปัญญาประทีป
  เจดีย์และศาลาปัญญาประทีปเป็นสิ่งก่อสร้างแรกของโรงเรียนแห่งนี้ ตั้งอยู่ใจกลางโรงเรียน รอบเจดีย์จารึกหลักธรรม “อริยสัจ 4” ไว้ และใช้ศาลาปัญญาประทีปเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
 • อาคารพระยาและคุณหญิงวิทุรธรรมพิเนตุ
  อาคารหลังแรกของโรงเรียนปัญญาประทีป ตั้งชื่อเพื่อระลึกถึงบิดาและมารดาของคุณยายทอสี อาคารนี้ประกอบไปด้วยห้องธุรการ ห้องประชุม และห้องสมุด
 • อาคารทอสี
  อาคารที่ตั้งชื่อให้เชื่อมโยงกับ “โรงเรียนทอสี” ที่กรุงเทพฯ ใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นม.1-6 ห้องพักครู และพื้นที่รับประทานอาหาร ในบรรยากาศสบายๆ ล้อมรอบด้วยต้นไม้และภูเขา
 • อาคารมุ่งวิชชา (อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
  โลกแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ครบครันด้วยห้องเรียน ห้องแล็บ พร้อมทั้งพื้นที่ทดลองและประดิษฐ์อย่าง Maker Space และมุมสำหรับทำ Workshop ด้านบนอาคารออกแบบให้เป็นพื้นที่ดูดาวในเวลากลางคืน
 • อาคารศิลปะ
  อาคาร 2 ชั้นสำหรับเรียนศิลปะ และยังใช้เรียนวิชาอื่นๆ รวมทั้งจัดนิทรรศการ
 • เรือนดนตรี
  มีพื้นที่เรียนดนตรี ห้องซ้อมดนตรีขนาดใหญ่และห้องส่วนตัวในบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำ
 • เรือนหอยทาก และ เรือนด้วงกว่าง
  เรือนเปิดโล่ง มองเห็นธรรมชาติและมีลมพัดเย็นสบาย ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับการเรียนรู้ ประชุมกลุ่มย่อย หรือจัดนิทรรศการปลายภาค
 • หอฉัน สถานที่สำหรับถวายอาหารแด่พระอาจารย์ชยสาโร และเปิดให้นักเรียนได้สนทนาธรรม ถามปัญหาธรรมะ และอบรมสั่งสอนรายชั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์

พื้นที่พักอาศัย

โรงเรียนที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ มีหอพักที่อบอุ่น เป็นหอพัก 3 ชั้น มีพื้นที่ส่วนกลาง ห้องทำการบ้าน ห้องนอนรวมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น และห้องนอนแยก 3-4 คน/ห้องสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โดยหอพักแยกบริเวณระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชายอย่างชัดเจน และเด็กๆ สามารถเดินจากหอพักมายังอาคารเรียนได้ในเวลาเพียง 5 นาที
มีหอพักทั้งหมด 4 หลัง
หอพักคุ้งน้ำ 1,2 (หอพักนักเรียนชาย)
หอพักสายรุ้ง 1,2 (หอพักนักเรียนหญิง)

พื้นที่กีฬา

ที่นี่เด็กๆ จะได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและทำกิจกรรมที่หลากหลาย โดยพื้นที่กีฬาของโรงเรียนประกอบไปด้วยโรงยิมขนาดใหญ่ 2 หลัง สำหรับเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ปิงปอง ฯลฯ สำหรับพื้นที่กลางแจ้งมีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพร้อมลู่วิ่งรอบสนาม และสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาด 25x15 เมตร พร้อมอัฒจันทร์

พื้นที่การเกษตร

บริเวณด้านหลังของโรงเรียนเป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับปลูกผัก ผลไม้ และสมุนไพร มีโรงเพาะเห็ด โรงทำไบโอดีเซล โรงทำงานไม้ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรและปัจจัย 4 สำหรับนักเรียน