ประกาศ

อ่านทั้งหมด

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำหรับปีการศึกษา 2566

โรงเรียนปัญญาประทีปเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม "วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022 แบบ online"

อ่านต่อ

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้ที่นี่

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำหรับปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปเข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีปเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียนและกัลยาณมิตร

ปฏิทินตื่นรู้

กิจกรรม

ประมวลภาพและเรื่องราวของชาวปัญญาประทีป