ประกาศ

อ่านทั้งหมด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ ภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ที่นี่

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำหรับปีการศึกษา 2566

โรงเรียนปัญญาประทีปเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม "วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022 แบบ online"

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียนและกัลยาณมิตร

ปฏิทินตื่นรู้

กิจกรรม

ประมวลภาพและเรื่องราวของชาวปัญญาประทีป