ประกาศ

อ่านทั้งหมด

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2566

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ ภาคเรียนที่ 2/2566 ได้ที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ ภาคเรียนที่ 1/2566 ได้ที่นี่

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียนและกัลยาณมิตร

ปฏิทินตื่นรู้

กิจกรรม

ประมวลภาพและเรื่องราวของชาวปัญญาประทีป