การรับสมัคร

ลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน

ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปเข้าร่วม "วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022 แบบ online" สำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 

ทำความรู้จักกับ “การศึกษาพุทธปัญญา” รับฟังกระบวนการการเรียนการสอน วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมพูดคุย ถาม-ตอบ กับคุณครู และนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผ่านทาง zoom application ตลอดเดือนสิงหาคม 2565

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ : https://forms.gle/tbAAbdfzRkoiFMNp6
หลังจากท่านทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะยืนยันข้อมูลการเข้าร่วมของท่านไปทาง email address ที่ท่านระบุไว้ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการ และข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) ภายใน 2 วันทำการ


หมายเหตุ:

  • วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022 แบบ online จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 รวมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 ครอบครัวต่อครั้ง (การจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม)
  • ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วม 'วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022 แบบ online' ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น.
  • โรงเรียนปัญญาประทีปกำหนดให้การเข้าร่วม 'วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022 แบบ online'  เป็นหนึ่งในขั้นตอนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนปัญญาประทีป เพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกับหลักสูตรพุทธปัญญา ก่อนตัดสินใจรับใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกครอบครัวต้องผ่านการเข้าร่วม 'วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022' ก่อนทำการกรอกใบสมัคร และสอบคัดเลือก ในลำดับถัดไป
     

วันสอบคัดเลือก: วันศุกร์ที่ 30 กันยายน และวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือก: วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565


สอบถามเพิ่มเติม: แผนกรับสมัครนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 095-612-2097 (ในวันและเวลาทำการ)
email: admission.pps@gmail.com