การรับสมัครนักเรียน

ลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนปัญญาประทีปเปิดบ้านให้ทุกครอบครัวที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิตภายในโรงเรียน พร้อมกับทำความรู้จัก “การศึกษาพุทธปัญญา” ในกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023) สำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 

ทำความรู้จักกับ “การศึกษาพุทธปัญญา” อันเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต รับฟังกระบวนการการเรียนการสอน วิถีชีวิตสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมพูดคุย ถาม-ตอบ กับคุณครู และนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2566

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้! ถึงวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
ที่ : https://forms.gle/sz2GRenw5WsFmYcu6 
หลังจากท่านทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023)" เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะส่ง email ตอบรับเพื่อยืนยันข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านภายใน 2 วันทำการ


หมายเหตุ:

  • วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023) จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2566 ที่โรงเรียนปัญญาประทีป อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 3 ครั้ง (ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้) ได้แก่

     ๐ วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023) ครั้งที่ 1: วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
     ๐ วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023) ครั้งที่ 2: วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
     ๐ วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023) ครั้งที่ 3: วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566

  • การจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลาตามความเหมาะสม

 

  • ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023) สำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
  • โรงเรียนปัญญาประทีปกำหนดให้การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นหนึ่งในขั้นตอนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนปัญญาประทีป เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิตภายในโรงเรียน รวมถึงได้รับทราบ และทำความเข้าใจกับหลักสูตรพุทธปัญญาด้วยตัวเองซึ่งผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกครอบครัว (ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง) ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House)" ก่อนทำการกรอกใบสมัคร และสอบคัดเลือกในลำดับถัดไป
  • หากทางโรงเรียนพบว่าท่านไม่ได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการสอบคัดเลือก ทางโรงเรียนขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของครอบครัวท่าน


สอบถามเพิ่มเติม:
งานรับสมัครนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 095-612-2097 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 ถึง 17.00 น.)
หรือ email: admission.pps@gmail.com