เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำหรับปีการศึกษา 2566

Share


ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปเข้าร่วม "วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022 แบบ online" สำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ผ่านทาง zoom application ได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมครั้งละไม่เกิน 20 ครอบครัว)

ทำความรู้จักกับ “การศึกษาพุทธปัญญา” รับฟังกระบวนการการเรียนการสอน วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมพูดคุย ถาม-ตอบ กับคุณครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ:
ผู้ที่สามารถรับใบสมัครสอบคัดเลือกต้องผ่านการเข้าร่วมวันเปิดบ้านปัญญาประทีปแล้วเท่านั้น
สอบคัดเลือก: วันศุกร์ท่ี 30 กันยายน และวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565
ประกาศผลสอบ: วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ : https://forms.gle/tbAAbdfzRkoiFMNp6

สอบถามเพิ่มเติม:
แผนกรับสมัครนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 095-612-2097
email: admission.pps@gmail.com