ประกาศ

อ่านทั้งหมด

ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้

อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศผลการสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2565

เพื่อทราบ โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศผลการสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2565 จากการประกาศผลฯ

อ่านต่อ

แจ้งหยุดทำการ 18-22 ตุลาคม 2564

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียนและกัลยาณมิตร

ปฏิทินตื่นรู้

กิจกรรม

ประมวลภาพและเรื่องราวของชาวปัญญาประทีป