เลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.๑ – ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ!! เลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ – ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนปัญญาประทีป

✅ สอบคัดเลือก : วันที่ ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
✅ ประกาศผลสอบ : วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
✅ ปิดรับใบสมัคร : ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนปัญญาประทีป แต่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House) หรือกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนที่ผ่านมา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ทางโรงเรียนได้ขยายระยะเวลาการส่งใบสมัคร พร้อมเพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้จักโรงเรียนปัญญาประทีปให้มากขึ้น ก่อนการตัดสินใจรับใบสมัครและเข้าร่วมการสอบคัดเลือกตามที่กำหนด

ผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง email: panyaprateep@gmail.com พร้อมระบุข้อมูลเบื้องต้น (ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และชื่อ-สกุล (นักเรียน) ระดับชั้น โรงเรียนปัจจุบัน) พร้อมรอรับการติดต่อกลับจากทางโรงเรียน

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกรับสมัครนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๓๐๖๔๓๕๖ และ ๐๙๕-๙๒๑๑๓๔๑

ดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน >> https://panyaprateep.ac.th/wp/มาลงเรือลำเดียวกัน/admissions64