รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑-๖ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันนี้ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนได้ที่นี่ คลิก

📍สอบคัดเลือก: วันที่ ๑๕ และ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (จัดสอบรอบเดียว)

📍ประกาศผลสอบ: วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

📍สอบถามเพิ่มเติม: แผนกรับสมัครนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๙๒๑๑๓๔๑ และ ๐๘๕-๓๐๖๔๓๕๖
หรือ email: panyaprateep@gmail.com