ร่วมเป็น “พลังงาม” กับเรา


โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครผู้มาร่วมเป็น “พลังงาม” เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาพุทธปัญญา ในตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้

๑.

ครูสาระวิชาวิทยาศาสตร์ – เคมี

ตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

๑. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
๒. ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail address : Recruitment.panyaprateep@gmail.com
๓. สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนปัญญาประทีป
๔. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาตามที่อยู่ โรงเรียนปัญญาประทีป (ฝ่ายบ่มเพาะชีวิตครู) เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ (เขียนมุมซองว่า “สมัครงาน”)
๕. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ ๙๙๐ ๓๔๐๔ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๓๒๐๕

 

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑