เสียงจากนักเรียนปัญญาประทีปถึงโรงเรียน

  การ์ตูน – นลพรรณ สังโกมล

————————————————————————————————-

 

 

 

นี้ด – ลฎาภา อินทรมหา

————————————————————————————————-

 

 

 

ปอมปอม – ขัณฑภพ ตินทุกะศิริ

————————————————————————————————-

 

 

 

อั๊ช – อัฒฑ์ สุขเหมือน

————————————————————————————————-

 

 

 

เบ๊นซ์ – อิทธิเดช สีเหมือน

————————————————————————————————-

 

 

 

 นนท์ – นนท์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

————————————————————————————————-

 

 

 

ต้นข้าว – สิรีธร ไตรบัญญัติกุล

————————————————————————————————-

 

 

 

 แก้ม – พิมพ์บูรพา ธรรมวุฒิ

————————————————————————————————-

 

 

 

พิณ – ภัทริน เพ็ญพัฒน์ ณ อยุธยา

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑