กิจกรรมบ่มเพาะ

“จุดไฟให้ใจอุ่น” กับลุงมวล
๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

อ.ประมวล เพ็งจันทร์ เจ้าของผลงานหนังสือดีๆ อย่าง เดินสู่อิสรภาพ และ ประมวลความรัก มาบอกเล่าประสบการณ์ผ่านสายตาของปราชญ์ผู้มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและเมตตา ตลอดระยะเวลาในวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อาจารย์ใช้เวลาอยู่กับเด็กๆ ทั้งสองฝ่ายได้ใช้เวลาเพื่อถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องความรัก การตอบคำถามของเด็กวัยรุ่นที่ทำให้ผู้ใหญ่ได้เห็นมุมมองความรักอันละเอียดอ่อนลึกซึ้ง เด็กๆ จึงได้ข้อคิดในการใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อให้เดินผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นไปได้ด้วยประสบการณ์แห่งธรรม

กิจกรรมดี ๆ นี้ช่วยจุดไฟให้หัวใจของครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ นักเรียนชาวปัญญาประทีปได้อบอุ่นไปด้วยความรัก

ดาวน์โหลดบทสนทนาไฟล์ mp3
“ลุงมวลคุยกับเด็ก ๆ” (๑๑๕ นาที)

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑