ติดต่อเรา

ติดต่อ

โรงเรียนปัญญาประทีป
เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซอยเมนะรุจิ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑
เว็บไซต์ www.panyaprateep.ac.th 
อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

แผนที่

Back to Top

โรงเรียนปัญญาประทีป ๑๖๒ หมู่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ซ.เมนะรุจิ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ อีเมล์ panyaprateep@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๐๔๒-๔๑๑๑