รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-6 ปีการศึกษา 2565

Share

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2564

สอบคัดเลือกในวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2564
ประกาศผลสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์รับใบสมัครต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2564 (PPS Open House 2021)” แล้วเท่านั้น (สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/FGJYtQyvCmdVSNDA6 )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
แผนกรับสมัครนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 087-042-4111 (ในเวลาทำการ) หรือ email: admission.pps@gmail.com