วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2564
(PPS Open House 2021)

Share

ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปเข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2564 (PPS Open House 2021)” เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 ร่วมรับฟัง พูดคุย ถาม-ตอบ และทำความเข้าใจ “การศึกษาพุทธปัญญา” ในรูปแบบ New Normal ผ่านช่องทางออนไลน์ (zoom meeting) ที่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

 • พบปะกลุ่มย่อย (PPS Help Desk)
  • 1.1 จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 รวมทั้งหมด 7 ครั้ง
  • 1.2 จำกัดการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่เกิน 5 ครอบครัว
  • 1.3 กิจกรรมจะจัดขึ้นในเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. ผ่าน zoom application
 • พบปะกลุ่มใหญ่ (PPS Open House 2021)
  • 2.1 จัดขึ้น 2 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม และ 16 กันยายน 2564
  • 2.2 ไม่จำกัดจำนวน
  • 2.3 กิจกรรมจะจัดขึ้นในเวลา 9.30 น. ถึง 11.30 น. ผ่าน zoom application

**ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ (เข้าร่วมได้ทั้ง 2 รูปแบบหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)
**การจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม
**หลังจากท่านทำการลงทะเบียนเข้าร่วม "วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2564 (PPS Open House 2021)" เสร็จเรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนจะส่ง email ตอบรับเพื่อยืนยันข้อมูลการเข้าร่วมของท่าน พร้อมทั้งแจ้ง url link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2564 (PPS Open House 2021)” ได้ที่ : https://forms.gle/FGJYtQyvCmdVSNDA6 หรือแสกน QR Code บนภาพ

 • ปิดรับใบสมัคร : 2 ตุลาคม 2564
 • สอบคัดเลือก : วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผลสอบ : วันที่ 19 ตุลาคม 2564

(ทางโรงเรียนจะแจ้งรูปแบบในการสอบคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง)
สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกรับสมัครนักเรียน:
หมายเลขโทรศัพท์ 095-9211341 (ในเวลาทำการ) หรือ email: admission.pps@gmail.com