คัดกรองเข้มข้น ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 เตรียมพร้อมรับนักเรียนกลับเข้าโรงเรียน

Share

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นับเป็นวันแรกของการกักตัวอยู่ในที่พักของนักเรียนปัญญาประทีป เพื่อการเตรียมพร้อมกลับเข้าโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ในขณะที่นักเรียนกักตัวตลอด 7 วัน (8 - 14 พฤศจิกายน 2564) นักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัวของโรงเรียน ทำการประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านเแอปพลิเคชันไทยเซฟไทย บันทึกไทม์ไลน์ทุกคนในครอบครัว และตรวจ ATK ครั้งแรกด้วยตนเองที่บ้านในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 พร้อมส่งผลให้โรงเรียน

ในขณะที่นักเรียนกักตัว คุณครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกคน ก็ต้องผ่านการคัดกรองที่เข้มข้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. คุณครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ต่างทยอยกันเข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งนี้เป็นการตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจาก อย. ดูแลตรวจสอบทุกขั้นตอนจากทีมคุณครูพยาบาล และคุณครูที่ผ่านการอบรม Covid Supervisor ที่คอยให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการตรวจ ATK ให้กับคุณครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งผลการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 นี้ ทุกคนในโรงเรียนมีผลตรวจเป็น “ลบ” ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม การคัดกรองที่เข้มข้นเพียงไร ก็ไม่เท่ากับความเข้มแข็งในการดูแลตนเองและปฏิบัติตามมาตรการฯ ของทุกคนในชุมชนปัญญาประทีป โรงเรียนขอส่งกำลังใจให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียนของเรากลับสู่บ้านหลังที่สองแห่งนี้ไปด้วยกัน.