ฉีดวัคซีนกันแล้วนะ

Share

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย หลังจากที่มีประกาศฯ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา

ในเช้าวันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเป็นวันแรกของการทดสอบระบบการฉีดวัคซีน ในอำเภอปากช่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงคุณครูและบุคลากรโรงเรียนปัญญาประทีป และสถานศึกษาอื่นๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า เพื่อมารับบริการตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ คุณครูและบุคลากรปัญญาประทีปได้รับการฉีดวัคซีนที่ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน และส่วนหนึ่งไปที่โรงเรียนปากช่อง 2 โดยทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง และปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการระวังดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในระหว่างการรอรับการฉีดวัคซีนกันเป็นอย่างดี

ในระหว่างนี้ทางโรงเรียนได้ให้ข้อมูลความรู้ถึงประโยชน์และคุณสมบัติของวัคซีน รวมถึงการดูแลตัวเอง การสังเกตอาการ การปฏิบัติตัวทั้งก่อนและหลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่คุณครูและบุคลากรทุกคน ทั้งยังให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ที่ทุกคนยังคงต้องรักษามาตรการต่างๆ “การ์ดต้องไม่ตก” และต้องอยู่ในความไม่ประมาท เพราะการที่เราได้รับวัคซีนนั้น วัคซีน..จะช่วยลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้ แต่ทุกคนก็ยังคงสามารถติดเชื้อโควิดได้ และยังเป็นผู้แพร่เชื้อได้ โดยเฉพาะการแพร่เชื้อไปยังผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่นๆ ในสังคม

ความร่วมมือร่วมใจครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณครูและบุคลากรทุกคนพร้อมปฏิบัติ เพื่อให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย และเตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่บ้านหลังที่สองแห่งนี้

วิดิโอบางส่วนจาก : ปากช่องไทม์