5 วิถี PPS

Share

แล้วก็ถึงวันนัดของการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ของคุณครูและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในโรงเรียนของเรา ระหว่างการรอเพื่อผ่านขั้นตอนและจุดต่างๆ คงได้ยินเจ้าหน้าที่ ประกาศเพื่อบอกกล่าวผู้มาฉีดวัคซีนทุกคนว่า การฉีดวัคซีน ถึงแม้จะครบ 2 เข็ม ก็ยังสามารถติดเชื้อได้ และยังคงเป็นผู้แพร่เชื้อได้เช่นเดียวกัน”

ขอให้ทุกคนคิดอยู่เสมอว่า “วัคซีน..ที่ดีที่สุด คือ วัคซีนจากการดูแลตัวเอง มีสติ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” ปฏิบัติตาม “5️วิถีPPS” ไว้กันนะคะ

หลังจากฉีดวัคซีน ขอให้ทุกท่าน สังเกตอาการผิดปกติของตัวเอง สามารถเข้าไปดูข้อมูลการดูแลตนเองหลังการฉีดได้ในอัลบั้มไลน์กลุ่มนี้ค่ะ

ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองกันนะคะ
ฝายสื่อสารองค์กร โรงเรียนปัญญาประทีป