ชวนรับชมการถ่ายทอดสด งาน “ชม
สวนเพียร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564"

Share

โรงเรียนปัญญาประทีป ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอด “สด” (Facebook Live) พิธีเปิดงานปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนปัญญาประทีป ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ‘ชมสวนเพียร ภาคเรียนที่ 1/2564’

ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.20 น. เป็นต้นไป

ผ่านทาง Facebook Page: ชมสวนเพียร โรงเรียนปัญญาประทีป หรือคลิกที่ :
https://fb.me/e/4uVE0s3lU เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด.