Share

►‘แกะสลักชีวิต’ คือหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายในวิชาบูรณาการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนปัญญาประทีปจะต้องเรียนรู้ก่อนจบการศึกษา 
►หัวใจสำคัญของการแกะสลักชีวิต คือ การสำรวจตัวเอง เรียนรู้ผู้อื่นผ่านการลงมือปฏิบัติ และสะท้อนคิดเพื่อที่จะเข้าใจตัวเอง ก่อนจะสกัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือจุดอ่อนออกไป
►”เมื่อเด็กๆ ได้มองเห็นตัวเองและหาวิธีแก้ปัญหาในวิธีของตัวเองอย่างจริงจังต่อเนื่อง ในที่สุดสายตาของเด็กๆ ที่มองปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ก็จะกว้างขึ้นและละเอียดลึกซึ้งกว่าเดิม”


ขอบคุณบทนำจาก The Potential ที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหนึ่งในวิชาบูรณาการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว นั่นก็คือ วิขาแกะสลักชีวิต ของโรงเรียนปัญญาประทีป

‘แกะสลักชีวิต’ วิชาที่ชวนเด็กสำรวจตัวเองและขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป: ครูฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนปัญญาประทีป

ขอบคุณภาพประกอบจาก The Potential