Share

จะแข็งแกร่งเพียงใด หากการประสาน "พลังงาม" ของพ่อแม่ และครูช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับเด็ก และเยาวชนของโลก

เดือนพฤษภาคม 2567 นี้ เป็นโอกาสอันดีที่ชาวปัญญาประทีปขอล่องใต้ไปแนะนำตัวที่จังหวัดภูเก็ต ให้ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความสนใจที่จะบ่มเพาะลูกหลานให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 กับกิจกรรมเปิดบ้านปัญญาประทีป 2567 (PPS Open House 2024) @Phuket "จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน" ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 - 12.30 น. ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ 


ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความสนใจ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้! ถึงวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 (เวลา 23.59 น.) คลิกที่นี่ หรือ scan qr code ในภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
งานรับสมัครนักเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ 095-612-2097 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.) 
หรือ email: admission.pps@gmail.com