เปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House 2024)

Share

“ขอบคุณสำหรับการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ”

“นอกเหนือจากความทึ่ง ในพลัง ความน่าเขื่อถือ และความชัดเจนของทีมปัญญาประทีปอย่างไม่มีข้อกังขาแล้ว ยังทำให้เห็นถึงความอดทนพยายาม ความทุ่มเทและจิตใจอันดีงามที่มีต่อเด็กๆ ของคุณครูกาละพัฒน์มากขึ้นไปอีกด้วยค่ะ” 

“ได้รับประโยชน์ รู้สึกเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเจตนาของตัวเองมากขึ้น ได้คลายความกังวลในเรื่องต่างๆ”

“ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก สำหรับการวางแผนอนาคตของลูกหลานค่ะ ชื่นชมปณิธานและการทำงานของโรงเรียนในการสร้างอนาคตของประเทศชาติ”

“ได้รู้ถึงวิถีของโรงเรียน ได้รู้ถึงความรักความอบอุ่นการอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน”

“ได้รับประโยชน์ การทำงานกับลูกวัยรุ่น การปรับปรุงตัวเองในฐานะแม่”

“ชอบทั้ง 3 หัวข้อหลักๆ รักไม่มีเงื่อนไข เสาเข็มชีวิต วาจาสุภาษิต นำทั้งสามหัวข้อมาทบทวนตัวเอง และได้นำมาปรับใช้” 

“เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ ได้มุมมอง ได้แง่คิดที่ไว้เตือนตัวเอง และใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกได้ค่ะ”


ขอขอบคุณส่วนหนึ่งจากเสียงสะท้อนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” กิจกรรมเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House 2024) ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต ล้วนเป็นเสียงแห่งความชื่นใจและช่วยเติมพลัง “รักทำความดี” ให้กับทีมงาน Open House ครั้งนี้เป็นอย่างมาก ด้วยเป้าหมายของการจัดกิจกรรมเปิดบ้านฯ นอกสถานที่ครั้งนี้หลังจากที่ห่างหายไปนาน นอกเหนือจากการแนะนำโรงเรียน การนำเสนอภาพรวมของการศึกษาพุทธปัญญา (2 นอก 2 ใน 2 ระดับ) แล้ว เราตั้งใจ ‘ให้’ และ 'แบ่งปัน' กันและกัน ทั้งกับคุณครูของโรงเรียนกาละพัฒน์ที่ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ่มเพาะเพื่อพัฒนาตนเอง และการพาพ่อแม่ให้ได้รู้จักเครื่องมือในการบ่มเพาะลูก ทำให้สามารถเข้าใจได้ว่า การศึกษาพุทธปัญญานี้ จะช่วยให้ครอบครัวเผชิญกับความท้าทายในโลกปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างไร 

“ห้องเรียนครูคนแรกของลูก’ จึงถูกเปิดประตูขึ้น นำโดยครูแจ๊ด ด้วยหลักของ “LOVE to do GOOD : รักทำความดี” และ “I - Message” ปิดท้ายโดยครูอ้อน จากโรงเรียนทอสี ได้มาให้คำอธิบายถึงความสำคัญของเสาเข็มชีวิต พร้อมเชิญชวนให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ปกครองกาละพัฒน์ แต่ยังมีผู้สนใจท่านอื่นๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ให้สามารถนำกลับไปสร้างเสาเข็มในครอบครัวไปด้วยกัน

การเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุณครูปัญญาประทีปกับคุณครูที่โรงเรียนกาละพัฒน์ ความงอกงามของเด็กๆ ศิษย์เก่ากาละพัฒน์ ที่ไปเรียนมัธยมที่ปัญญาประทีป เป็นสิ่งที่ครูภา (ครูใหญ่ รร. กาละพัฒน์) ชื่นใจและภูมิใจ และเห็นว่า ที่นี่ (ปัญญาประทีป) ต้องมีหลักที่ดีๆ ที่สามารถส่งต่อให้คุณครูกาละพัฒน์เกิดพลังงามในการบ่มเพาะตัวของครู และบ่มเพาะนักเรียนของครูได้ดีมากขึ้นต่อไป เราจึงมา “จับมือกัน” “แบ่งปันกัน” ซึ่งทีมคุณครูปัญญาประทีปเองก็ได้มีโอกาสทำความรู้จัก และร่วมเรียนรู้กับชุมชนภายนอกโรงเรียนมากขึ้น ได้เห็นถึงพลังแห่งความรักของ ผู้ปกครอง พ่อแม่ และครู (บ้านheartโรงเรียน) ที่มีให้กับเด็กๆ กาละพัฒน์ มองเห็นการประสานพลังงาม เพื่อบ่มเพาะลูกหลาน สร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ไปด้วยกัน ... 

ชาวปัญญาประทีปขอกราบขอบพระคุณคณะคุณครู และคณะผู้ปกครองของโรงเรียนกาละพัฒน์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่ให้การต้อนรับ และดูแลพวกเราอย่างอบอุ่น พร้อมเปิดโอกาสให้เราได้มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันในครั้งนี้ 


ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจากผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาละพัฒน์
 ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House 2024) ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ Kalapattana School จังหวัดภูเก็ต "จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน"เพิ่มเติม คลิกที่นี่