เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Share

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนปัญญาประทีป ต้องขอขอบคุณคณะครูจากโรงเรียนดุสิตวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนพุทธปัญญา แนวทางการจัดกิจกรรม และแผนการรับมือกับปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษา เพื่อทั้งสองโรงเรียนจะได้นำสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ในโอกาสต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่