แจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Share

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 18 เมษายน 2567

โรงเรียนจะเปิดทำการอีกครั้งในวันศุกร์ร์ที่ 19 เมษายน 2567

หากท่านต้องการติดต่อโรงเรียนปัญญาประทีปในช่วงเวลาดังกล่าว
กรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมลที่: panyaprateep@gmail.com หรือ info@panyaprateep.ac.th