แจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Share

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
และช่วงเวลาปฏิบัติธรรมครูประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2566

หากท่านต้องการติดต่อโรงเรียนปัญญาประทีปในช่วงเวลาดังกล่าว
กรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมลที่: panyaprateep@gmail.com หรือ info@panyaprateep.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กรโรงเรียนปัญญาประทีป.