แจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25656

Share

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25656
และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566

หากท่านต้องการติดต่อโรงเรียนปัญญาประทีปในช่วงเวลาดังกล่าว
กรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมลที่: panyaprateep@gmail.com หรือ info@panyaprateep.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กรโรงเรียนปัญญาประทีป.