โรงเรียนปัญญาประทีปเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 สำหรับปีการศึกษา 2567

Share

โรงเรียนปัญญาประทีปเปิดบ้านให้ทุกครอบครัวที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิตภายในโรงเรียน พร้อมกับทำความรู้จัก “การศึกษาพุทธปัญญา” ในกิจกรรมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023) สำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023)
วันนี้! ถึงวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.


หมายเหตุ:
- สามารถขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ในวันที่ท่านเข้าร่วมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023) 
- ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกครอบครัว (ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง) ต้องผ่านการเข้าร่วมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2566 (PPS Open House 2023) ก่อนทำการกรอกใบสมัคร และสอบคัดเลือกในลำดับถัดไป (หากทางโรงเรียนพบว่าท่านไม่ได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการสอบคัดเลือก ทางโรงเรียนขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของครอบครัวท่าน)
- การจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

✅ ปิดรับใบสมัคร: วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
✅ วันสอบคัดเลือก: วันพฤหัสบดีที่ 29 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2566 (นักเรียนค้างที่โรงเรียน 1 คืน)
✅ ประกาศผลการสอบคัดเลือก: วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์: 095-612-2097 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) 
หรือ email: admission.pps@gmail.com