ขอเชิญมาร่วมเป็น "พลังงาม" ในการขับเคลื่อนการศึกษาพุทธปัญญา

Share

หากท่านเป็นผู้รักการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการพัฒนาชีวิต ต้องการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและมีใจรัก
พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยพุทธปัญญา มาร่วมเป็นพลังงามกับเรา

รายละเอียดการรับสมัครคลิกที่นี่