แจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดกลางภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

Share

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งวันหยุดทำการในช่วงวันหยุดกลางภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 (เปิดทำการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566)

หากท่านต้องการติดต่อทางโรงเรียนฯในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมลที่: panyaprateep@gmail.com หรือ info@panyaprateep.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กรโรงเรียนปัญญาประทีป