โรงเรียนปัญญาประทีปเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำหรับปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 

Share

ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปัญญาประทีปเข้าร่ววันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022 (สำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2) "แบบ on-site" เพื่อทำความรู้จักกับ “การศึกษาพุทธปัญญา”

สัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิตภายในโรงเรียน รับฟังกระบวนการการเรียนการสอน อย่างใกล้ชิดตลอดเดือนธันวาคม 2565 นี้

หมายเหตุ:
- สามารถขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ในวันที่ท่านเข้าร่วมวันเปิดบ้านปัญญาประทีป 2565 - PPS Open House 2022 (สำหรับรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2)
- ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกครอบครัว (ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง) ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม “วันเปิดบ้านปัญญาประทีป (PPS Open House)” ก่อนทำการกรอกใบสมัคร และสอบคัดเลือกในลำดับถัดไป
(หากทางโรงเรียนพบว่าท่านไม่ได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการสอบคัดเลือก ทางโรงเรียนขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของครอบครัวท่าน)
- การจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่ง วันนี้!! ถึงวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

✅ ปิดรับใบสมัคร: วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
✅ สอบคัดเลือก: วันอาทิตย์ที่ 5 และวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 (นักเรียนค้างที่โรงเรียน 1 คืน)
✅ ประกาศผลการสอบคัดเลือก: วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกรับสมัครนักเรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 095-612-2097 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)
หรือ email: admission.pps@gmail.com