แจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และวันหยุดครู

Share

โรงเรียนปัญญาประทีปขอแจ้งหยุดทำการในช่วงวันหยุดปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และวันหยุดครู (เปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566)

หากท่านต้องการติดต่อโรงเรียนปัญญาประทีปในช่วงเวลาดังกล่าว
กรุณาติดต่อผ่านช่องทางอีเมลที่: panyaprateep@gmail.com หรือ info@panyaprateep.ac.th

ฝ่ายสื่อสารองค์กรโรงเรียนปัญญาประทีป