ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2566

Share

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้ ที่นี่