Share

ตามที่โรงเรียนปัญญาประทีปได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 29 และ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การประมวลผลการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายรับสมัครนักเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบตาม ประกาศโรงเรียนปัญญาประทีป ฉบับที่ 13/2566 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกที่นี่