ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2566

Share

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้ ที่นี่