ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2565

Share

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ ที่นี่