Share

ตามที่โรงเรียนปัญญาประทีปได้ดำเนินการสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การประมวลผลการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายรับสมัครนักเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบตาม ประกาศโรงเรียนปัญญาประทีป ฉบับที่ 9/2565 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครอบครัวปัญญาประทีป ประจำปีการศึกษา 2566 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกที่นี่