ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565

Share

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้ ที่นี่