เก็บตกบรรยากาศงาน ‘วันชมสวนเพียร ภาคเรียนที่ 1/2564’ #New Normal

Share

เก็บตกบรรยากาศงาน ‘วันชมสวนเพียร ภาคเรียนที่ 1/2564’ #New Normal 

ก่อนจะเริ่มต้นการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ขอเก็บตกภาพบรรยากาศเพื่อส่งท้าย กิจกรรมงาน ‘วันชมสวนเพียร’ งานปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นกำลังใจ และชื่นชมผลงานแห่งความพากเพียรของนักเรียนโรงเรียนปัญญาประทีป ในงานปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ‘ชมสวนเพียร ภาคเรียนที่ 1/2564’ ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานในรูปแบบใหม่ ที่สร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของคุณครูผู้ที่เป็นแม่งาน คุณครูผู้สอนแต่ละวิชา นักเรียน รวมถึงผู้เข้าชมงานทุก ๆ ท่าน ซึ่งกว่าจะมาเป็นงาน ‘วันชมสวนเพียร’ ในวันนั้น นักเรียนและคุณครูทุกคนต่างได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแลกเปลี่ยน ทดลองรูปแบบการจัดงานที่มีความหลากหลาย ภายใต้การทำงานอันมีข้อจำกัด ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของคุณครูที่ต้อง WFH ทำงานจากที่บ้าน และนักเรียนเองต่างก็เรียนออนไลน์ ทำให้การพูดคุยติดต่อสื่อสาร และการทำงานร่วมกันไม่สะดวกเหมือนกับการจัดงานในทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมาที่ทุกคนต่างอยู่ด้วยกันที่โรงเรียน ดังนั้น รูปแบบของการจัดงานในปีนี้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อตอบโจทย์ของงานปิดภาคการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงผลงานแห่งความพากเพียรเพื่อพัฒนาตนของนักเรียนให้ได้มากที่สุด 

และเมื่อถึงวันที่จัดงาน ทั้งคุณครูและนักเรียนทุกคนต่างแสดงผลงานแห่งความพากเพียรกันได้อย่างเต็มที่และน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ‘ข้อจำกัด’ ที่มีกลับกลายเป็น ‘ข้อดี’ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผู้เข้าชมงานสามารถจัดสรรเวลาได้ตามความสะดวก โดยติดตามชมผลงานของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจของกลุ่มวิชาต่าง ๆ ที่เพจ ‘ชมสวนเพียร’

นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วม Workshop กิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่สนใจ ซึ่งทำให้ผู้ปกครองและแขกผู้ร่วมงาน ได้เห็นถึงศักยภาพของเด็ก ๆ ได้สัมผัสการเรียนการสอนรูปแบบ HBL ใน 1 เทอมที่ผ่านมาว่า เด็ก ๆ เรียนรู้กันอย่างไร คุณครูนำเทคนิควิธีการสอนแบบใดมาใช้ในการเรียนออนไลน์บ้าง และที่สำคัญที่สุด คือ การที่ทุกคนที่เข้าร่วมงานในวันนั้น ได้น้อมใจร่วมกันฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ชยสาโร ที่ท่านเมตตาให้โรงเรียนบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้า เพื่อนำข้อธรรมที่ได้รับฟังสู่การนำทางชีวิต ตั้งใจพากเพียรในการทำกิจให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านต่อ ๆ ไปในทุก ๆ วัน 

โรงเรียนขอชื่นชม และขอขอบคุณในทุก ๆ ความเพียรของทุก ๆ คนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันทำให้งานปิดภาคการศึกษาในรูปแบบใหม่นี้เป็นไปอย่างสำเร็จ เรียบร้อย สมบูรณ์.