“สื่อสารเป็น” ... FAMILY : Father And Mother I Love You

Share

“…วิชา “สื่อสารเป็น” นั้น เป็นวิชาที่ผมอยากเรียนมากตั้งแต่เข้าเรียนที่นี่ เพราะสิ่งที่พี่ๆ บอกเล่าว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ซึ่งดูน่าสนใจไปหมด อาจจะมีอะไรที่ผมไม่รู้มาก่อน การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมไม่คาดคิดว่าจะเจอ เพราะเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมมากๆ สิ่งนี้ทำให้ผมเห็นความเชื่อมโยงทั้งหมดของ ‘ภาวนา ๔’ ‘๒ นอก ๒ ใน’ เห็นถึง ‘ขันธ์ ๕’
“องค์ประกอบของการสื่อสาร” ที่เชื่อมโยงกันด้วยการสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน ได้ขยายขอบเขตคำว่า ‘สื่อสาร’ ของผมออกไปอีกก้าวหนึ่ง ผมไม่เคยเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี้มาก่อน “การสื่อสารภายใน” เกิดจากปัญญาและจิต ที่สื่อสารกันตลอดเวลา ‘ปัญญา' ที่สามารถมองเห็นตามความเป็นจริงได้ อาจจะส่งกระแสที่ดีให้กับ ‘จิตใจ’ ให้สามารถตั้งมั่นได้ ‘จิตใจ’ ที่แน่วแน่ ก็นำมาซึ่ง ‘ปัญญา’ ได้เช่นเดียวกัน เมื่อทั้งสองสิ่งที่อยู่ข้างในนั้น ‘ดี’ ก็จะสื่อสาร ‘สิ่งดีๆ’ ออกมาข้างนอกได้ด้วยตัวเอง ผ่าน ‘ร่างกาย’ ของเรา และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม ซึ่งก็คือ ‘ศีล’ นอกเหนือจากนั้น ทั้งกายและศีลก็ยังเกิดการสื่อสารระหว่างกัน และส่งกลับเข้าไปสู่ด้านในอีกด้วย”

จากข้อความข้างต้น คือ เสียงสะท้อนจากการเรียนรู้ของนักเรียน ม.5 คนหนึ่ง กว่าที่นักเรียนแต่ละคนจะสามารถเข้าใจ เข้าถึง จนสามารถถ่ายทอด และสื่อสารออกมาได้เช่นนี้ นักเรียนต้องผ่านการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยโจทย์ที่ท้าทาย ผ่านการสื่อสารภายนอกและภายใน ตลอดระยะเวลา 1 ปี กับการเรียนวิชาสื่อสารเป็น (3 คาบต่อสัปดาห์) วิชาที่นักเรียนได้พัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งการสื่อสาร การฟัง การทำงานเป็นทีม การเชื่อมโยง การเป็นผู้นำและผู้ตาม การเข้าอกเข้าใจ ไปจนถึงการได้รู้จักตัวเองผ่านการสะท้อนจากตัวเอง ครู และเพื่อนๆ

จนมาถึงวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2564) วันงานชมสวนเพียร งานวันปิดภาคการศึกษา ที่ผู้ปกครองของนักเรียนจะต้องมาร่วมงาน ถึงแม้จะเป็นช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่บ้าง แต่ก็นับเป็นความโชคดีที่มีมาตรการผ่อนคลายได้มากขึ้น จึงทำให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถส่งต่อไปสู่ผู้ปกครองได้อย่างที่ตั้งใจ อาจจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่ากับ ม.5 รุ่นก่อนๆ ที่ผ่านมา แต่ด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ทั้งนักเรียนและคุณครูได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ เก็บเกี่ยวความงอกงามที่ได้รับจากการบ่มเพาะใน “วิชาสื่อสารเป็น” มาปรับใช้ในการทำงาน จนสร้างความประทับใจอย่างมากให้กับผู้ปกครอง ทุกๆ กิจกรรมของนักเรียนในวันนั้น เพื่อต้องการส่ง Message สั้นๆ ว่า “FAMILY : Father And Mother I Love You”

เก็บตกภาพกิจกรรม : วันชมสวนเพียร ม.5 (28 กุมภาพันธ์ 2564)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/media/set/?vanity=PanyaprateepSchoolPage&set=a.3753856041410258