รวมความประทับใจ ที่รวมทุกโมเม้นท์สำคัญในงานปัจฉิมนิเทศ รุ่นตุ๊กแก 2 ❤️ 

Share

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
ล อ ย อ อ ง ล อ ง 
พีธีจบการศึกษาของนักเรียน รุ่นตุ๊กแก 2


8 มีนาคม 2567

คลิปวิดีโอวันปัจฉิมนิเทศ 2566 ช่วงที่ 1: ช่วงพิธีการ

…. “ที่เรียกว่าสังคมไทย
…. คำว่าสังคม สังคมไม่ใช่สิ่งตายตัว
…. เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เคลื่อนไป
…. และสังคมดีกว่านี้ได้
.
.
…. อาตมามีลูกศิษย์ชาวธิเบตที่ศรัทธา
…. ขอตั้งกลุ่ม “For better tomorrow”
…. แต่อาตมาไม่เห็นด้วย ขอเปลี่ยนใหม่ว่า
…. “Making a better today”
…. เพื่อไม่ต้องรอพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
…. แต่ลงมือทำสิ่งที่ดีกว่าวันนี้เลย…”

ปัจฉิมโอวาทจากพระอาจารย์ชยสาโร 
ที่มาจาก FB พระอาจารย์ฟูกิจ (Phramaha Fookij Jutipanyo)

 
ช่วงที่ 2: ช่วงฉลองจบการศึกษา

‘ลอยอองลอง’ 
เป็นภาษาอีสาน มีความหมายว่า..
การลอยขึ้นไปอย่างไม่มีอุปสรรค
ในที่นี้เราตั้งชื่องานว่า ‘ลอยอองลอง’
เพื่อสื่อถึงการเริ่มต้นการเดินทางไปในสู่ทางที่ดี
โดยรู้เท่าทันอุปสรรค และก้าวข้ามไปได้อย่างลุล่วงด้วยดี
หรืออีกนัย คือ การพัฒนาตนเองต่อจากนี้
ด้วยใจที่พร้อมรับ และพร้อมต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง
และหลุดพ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นได้ในที่สุด’
รุ่นพี่ รุ่นน้อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และกัลยาณมิตร ต่างมาร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมส่งคำอำลาให้กับเหล่าตุ๊กแก 2 ทั้ง 19 คน 

 


 

ขอบคุณภาพสวย ๆ จากผู้ปกครองชั้น ม.6 รุ่นตุ๊กแก 2

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพบรรยากาศวันปัจฉิมนิเทศ 2566 เพิ่มเติม