วันลำเดียวกัน ภาคการศึกษาที่ 1/2567

Share

:: วันลำเดียวกัน ::
19 พฤษภาคม 2567
บันทึกเรื่องราวโดย : แม่เจี๊ยบ (เฟยหงส์ ม.1 และ มู่หลาน ม.4)


. . . . . . . . .

เมื่อแรกอ่านชื่อนี้ ภาพในหัวปรากฏรูปเรือ เรือไม้เก่าที่แล่นไปในสายน้ำกว้างไกล มีเพียงแสงเทียนเล่มน้อยเท่านั้นที่นำทางไป
ภาพนี้คงคล้ายสัญลักษณ์ของโรงเรียนปัญญาประทีป 
เทียนเล่มน้อย  ที่ส่องแสงสว่างแห่งปัญญาท่ามกลางความมืดมนอนธการ
เทียนเล่มน้อย  ที่ส่องนำความหวังให้กับผู้ปกครอง 
เทียนเล่มน้อย  ที่ส่องนำความหวังให้กับเด็กๆ
เทียนเล่มน้อย  ที่ส่องนำความหวังให้กับใครๆ อีกหลายคนที่เฝ้ามองสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างพยายามจะไม่หมดหวัง

วันนี้ วันลำเดียวกัน 1/2567 ของโรงเรียนปัญญาประทีป ครูเปา ได้จุดประกายความหวังนั้นขึ้นให้กับผู้ปกครองอีกครั้งด้วยทีมคุณครูใหม่ หลักสูตรใหม่ Thinking Skills และแนวทางที่โรงเรียนได้ดำเนินการมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่จัดการศึกษาได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

"โรงเรียนของเราไม่ใช่โรงเรียนที่เน้นการจดจำความรู้ แต่เป็นโรงเรียนเน้นที่กระบวนการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ  เพื่อฝึกให้เด็กๆพร้อมที่จะหาคำตอบในสิ่งที่ยังไม่รู้ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต"

และด้วยกิจกรรม workshop สำหรับผู้ปกครอง ที่ทำให้ผู้ปกครองเก่าอย่างเราได้รับรู้ว่า สิ่งต่างๆ ที่พวกเราเคยนำเสนอ ท้วงติง ข้อติดขัดต่างๆ ที่เคยได้นำเสนอไปนั้น ได้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

วันลำเดียวกัน .... 
วันที่เราผู้ปกครองทุกคนตัดสินใจก้าวเท้าลงมาในเรือลำใหญ่ เรือที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง ความหลากหลาย ที่ชื่อว่า "ปัญญาประทีป"

ขอบคุณภาพประกอบจากพ่อโก้ (กันตา ม.2)

ชมภาพบรรยากาศ "วันลำเดียวกัน" เพิ่มเติม คลิกที่นี่